quyền riêng tư

Tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu từ tòa án.

Để thực hiện thanh toán, chúng tôi chỉ chia sẻ những thông tin cần thiết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính, bảo hiểm. Mọi thông tin cá nhân được truyền qua kênh an toàn và được lưu trữ trong một môi trường tuyệt đối bảo mật.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hạn chế và giám sát chặt chẽ cả dữ liệu nội bộ và từ bên ngoài để đảm bảo an toàn thông tin. Chúng tôi gửi thông báo về các chương trình khuyến mại cho khách hàng thông qua email và không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Việc phân phối, sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng nội dung của iwin 68 hoặc nhân bản máy chủ không thuộc sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm rằng tất cả các hoạt động trên trang web được điều chỉnh và tuân thủ theo quy định và quyền riêng tư của khách hàng được đảm bảo.